Registratienummer: G 1345 N

Bouwjaar: 1913

Type: Skûtsje

Werf: Haike Pieters van der Werff in Drachten/Langewijk

Opdrachtgever: Hendrik van der Boom te Roden

Huidige eigenaar: Ruud Vos te Nieuw Amsterdam ('Stêd Dockum')

Lengte: 21,00 meter

Breedte: 4,02 meter

Tonnage: 54,596 ton

Meting: Groningen, 14 okt. 1913

Kadastraal brandmerk: Groningen, 26 sept. 1913: 7999 Gron 1913
Tweede eigenaar: Ringenerus Jans Seinstra te Leeuwarden
Tweede naam: 'Goede Verwachting'
Tweede meting: Harlingen, 17 febr. 1941: l 21,08 m / b 4,07 m / h 1,18 m / t 56,520 ton: G 5714 N
Kadastraal brandmerk: Leeuwarden, 16 okt. 1952:2753B Gron 1952
Derde eigenaar: Sijbren Hoekstra te Leeuwarden (17 okt. 1952-1961)
Derde naam: 'Hoop op Zegen'
Derde meting: Leeuwarden, 21 okt. 1952: l 21,06 m / b 4,07 m / t 58,757 ton: G 8345 N
Vierde eigenaar: onbekend
Vierde naam: 'Malpertuis'

Vijfde eigenaar: Henk Kelderman te Amsterdam (1964-1971)
Vijfde naam: 'De Kukel'

Zesde eigenaar: P.D. Spaargaren te Amsterdam (1971-1976)
Vierde meting: Amsterdam, 22 mrt. 1976: l 21,03 m / b 4,06 m / t 10,914 ton: A 23996 (woonschip)
Zevende eigenaar: Norbertus Josefus Maria Piët te Amsterdam (1976-13 mei 1983)

Achtste eigenaar: Gerda Marianne de Bruijn te Amsterdam (13 mei 1983-24 okt. 1997)

Negende eigenaar: Karel Jan Kuiper te Sneek (24 okt. 1997-1998)

Tiende eigenaar: Age Veldboom te Earnewâld (1998-2000)

Elfde eigenaar: Lammert Ulbesz Zwaga en Cees Visser te Grou (2000-2009)
Zesde naam: 'Waaksdom'
Vijfde meting: Grou, 15 apr. 2003: l 20,00 m / b 3,98 m / t 31,233 ton: HN 9549 (wedstrijdschip)
Kadastraal brandmerk: 11102 BG 2003
schipper: Gerhard Pietersma te IJsbrechtum (2003, IFKS)
schipper: Ulbe Lammertsz Zwaga te Grou (2004, IFKS)
schipper: Jan Heida te Woudsend (2006, IFKS)
Twaalfde eigenaar: Ruud Vos te Nieuw Amsterdam (vanaf 2009)
Zevende naam: 'Jonge Blom' (charterzeilschip)
schipper: Ron Syperda te Oudega (W) (2014, IFKS)
schipper: Jelmer Bloembergen te Sneek (2016, IFKS)
Achtste naam: 'Stad Dockum' (8 apr. 2016)
schipper: Ulbe Rienksz Zwaga te Koufurderigge (vanaf 2017, IFKS)
Negende naam: 'Waaksdom'